Opplev Smøla

Verneområder

Verneplan for Smøla ble vedtatt i Kongelig resolusjon 9. januar 2009.
I alt 11 områder er vernet i henhold til lov 19. juni 1970 om naturvern.

Verneplan Smøla omfatter 9 naturreservater og 2 landskapsvernområder. Verneområdene dekker samlet et areal på om lag 300 km2 hvorav ca 200 km2 er ferskvann og sjøareal.

Regjeringen sier i Kongelig resolusjon:

"Formålet med verneplanen er å bevare nasjonalt og internasjonalt verdifull og sjelden natur. Smøla er ett av de viktigste områdene for fugl og oter i Europa, ett av områdene i verden med størst bestand av havørn. I tillegg finner vi her en av verdens viktigste lokaliteter av stortare."

(Trykk F5 for å komme tilbake til oversiktskartet).

 

 

 

 

 

 

Verneområder